Kompaktapakšstacijas 10kV - 20kV

 

AS Energofirma JAUDA izgatavotās vidsprieguma sadales tīklu kompaktapakšstacijas ir ar dzelzsbetona vai metāla korpusiem. Tās paredzētas vienam vai vairākiem transformatoriem ar jaudu līdz 2000 kVA. Kompaktpakšstacijas tiek izgatavotas un pārbaudītas atbilstoši standartam LVS EN LVS EN 62271-202:2007.