KTAm-1727-400/20/0,42

 

Korpusa tips: metāla
Apkalpošana: ārējā
Unom : 24 kV

V/S sadalne:
Vidsprieguma slēgiekārta ar SF6 pildītā konteinerā ievietotiem komutācijas un aizsardzības aparātiem. Vai gaisa izolācijas slodzes slēdzis. Ar vienu ienākošā kabeļa pievienojumiem un transformatora pievienojumu. Transformatora aizsardzība ar drošinātājiem.

Transformatora kamera:
Hermētiskais eļļas transformators Smax – 400 kVA, 10(20)/0,42 kV, maksimālais transformatora gabarītizmērs – 1600x1080x1960 mm.

Z/S sadalne:

Ievads

Drošinātājslēdži In – 630A ar NH-3 gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Alternatīva:

Drošinātājslēdzis In – 400A ar NH-2 gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Drošinātājslēdzis In – 910A ar NH-3 gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Fīderi

Drošinātājslēdži In – 400A ar NH-2 gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Alternatīva:

Drošinātājslēdzis In – 160A ar NH-00 gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Drošinātājslēdzis In – 630A ar NH-3 gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Papildu iespējas

  • Attālināta elektroenerģijas skaitītāju un mēraparātu nolasīšana;
  • Signalizācija (dūmu detektors, durvju atvēršanas signalizācija);
  • Cits korpusa krāsas tonis.