KTAm-3438-2x1000/10(20)/0,42

 

Korpusa tips:Metāla
Apkalpošana:ārējā
Unom : 12 kV vai 24 kV

V/S sadalne:
Divas vidsprieguma slēgiekārtas ar SF6 pildītā konteinerā ievietotiem komutācijas un aizsardzības aparātiem. Līdz 3 kabeļu pievienojumiem un ar vienu transformatora pievienojumu. Transformatora aizsardzība ar jaudas slēdzi. Transformatora kamera: Hermētiskais eļļas transformators Smax – 1000 kVA, 10(20)/0,42 kV, maksimālais transformatora gabarītizmērs – 2100x1450x2380 mm.

Z/S sadalne:

Ievads: Automātiskais slēdzis In – 1600A ar elektronisko atkabi
Sekcionēšana Drošinātājslēdzis In – 1250A ar NH-4a gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Alternatīva:

Slodzes slēdzis In– 1600 A.

Aizsargslēdzis In– 1600 A ar elektronisko atkabni

Fīderi

Drošinātājslēdži In – 400A ar NH-2 gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Alternatīva:

Drošinātājslēdzis In – 160A ar NH-00 gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Drošinātājslēdži In – 630A ar NH-3 gabarīta drošinātāju ieliktņiem