Par Jaudu

 

Energofirma "JAUDA"

 

Misija: Ar aizrautību sniedzam zināšanu ietilpīgus, augstas kvalitātes un ilgtspējīgus risinājumus enerģētikas infrastruktūrā un metālapstrādē.

Vīzija: Esam 1.izvēle enerģētikas infrastruktūras un metālapstrādes produktu ražošanā vietējā un eksporta tirgū.

AS Energofirma „JAUDA” ir viens no lielākajiem elektromateriālu un iekārtu ražotājiem Baltijā ar vairāk nekā 60. gadu lielu pieredzi. Jau kopš uzņēmuma dibināšanas, tā profils ir palicis nemainīgs – “JAUDA” ir ražojusi izstrādājumus enerģētikas un elektrifikācijas vajadzībām, tai skaitā kompaktās transformatoru apakšstacijas, zemsprieguma un vidējā sprieguma iekārtas, metāla konstrukcijas un izstrādājumus.

Saražotās produkcijas un sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina nepārtraukta investīcijas ražošanas modernizācijā, eksportspējīgu un inovatīvu produktu attīstībā, kā arī darbinieku profesionālā izaugsmē. Atbilstoši uzņēmuma stratēģijai „JAUDA” ir turpinājusi sekmīgi attīstīt savas produkcijas noietu ārvalstu tirgos, eksportējot uz vairāk nekā 12 valstīm, t. sk. Kazahstānu, Moldāviju, Somiju, Zviedriju un Norvēģiju.

AS Energofirmas „JAUDA” piedāvātie produkti tiek izgatavoti un marķēti ar CE zīmi, ievērojot LR reglamentējošās prasības un Eiropas Savienības standartus. Uzņēmums ir sertificēts atbilstoši ISO 9001:2009 un 14001:2005 kvalitātes standartiem.