KPFI projekti

 

KPFI projekti


KPFI projekti

Projekts Nr. KPFI -15/10  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāze emisiju samazināšanai AS Energofirma „Jauda” ražošanas ēkās”  pabeigts 2013. gadā

Projekta mērķis

Uzlabot ražošanas ēku- ražošanas korpusa un mehnāniskās darbnīcas energroefektivitāti, kā arī padarīt to atbilstošu spēkā esošajiem būvnormatīviem. Papildus tam, lai uzlabotu ražošanas tehnoloģisko tiek nomainītas divas esošās tehnoloģiskās iekārtas: lāzergriešanas un metāla apstrādes iekārtas.

Projekta aktivitātes un rezultāti

Projekta ietvaros tika veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi 2 ražošanas ēkās- ražošanas korpusā un mehāniskajā darbnīcā:

 1. Ražošanas korpusa ēkā  īstenots:
  • Iebrauktuvju vārtu un ārdurvju maiņa;
  • Logu maiņa;
  • Jumta siltināšana;
  • Lāzergriešanas iekārtas nomaiņa;
  • Metāla apstrādes iekārtas nomaiņa.
 2. Mehnāniskās darbnīcas ēkā  īstenota jumta siltināšana.

34.99% no projekta attiecināmām izmaksām finansēja KLIMATA PĀRMAIŅU FINAŠU INSTRUMENTS.  Rezultātā  panākts CO2 samazinājums par 166,44 tonnām.