ERAF projekti

 

Dalība tirdzniecības misijās

AS Energofirma "JAUDA"  ir noslēdzis 2013.gada 21.augustā līgumu Nr.L-ĀTA-13-1640 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “AS Energofirma “Jauda” dalība tirdzniecības misijās” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.