AS Energofirma "JAUDA" pārstāvji Valsts prezidenta A. Bērziņa vizītē Somijā "Diena" (02.02.2015.)