Pārskats par 2013.gada eksporta rādītājiem Skandināvijas valstīs

 

Jaunumi

Pārskats par 2013.gada eksporta rādītājiem Skandināvijas valstīs

13/12/2013

Lai stiprinātu savas pozīcijas Skandināvijas tirgū un paplašinātu uzņēmuma darbību, viens no Latvijas lielākajiem elektroiekārtu ražošans uzņēmumiem AS Energofirma JAUDA aktīvi uzsākusi sadarbību ar Somijas uzņēmumu „Finn Electric”. Pirmajā sadarbības posmā, tiek plānots palielināt kabeļu sadales skapju piegādi Somijas elektrotīklu uzņēmumiem. Paplašinot sadarbību, AS Energofirma JAUDA, pēc ilglaicīgiem Skandināvijas tirgus pētījumiem, ir izstrādājusi jaunu produktu - metāla korpusa autonomas barošanas iekšējās apkalpošanas transformatora apakšstacijas, ko plānots ieviest ražošanā sākot ar 2015.gadu. Jaunais produkts paredzēts Somijas elektrosadales tīkla un to apkalpojošiem uzņēmumiem. Šobrīd jau ir veiktas pārrunas ar „Finn Electric” un citiem lielākajiem Somijas uzņēmumiem, kā rezultātā ir panāktas vienošanās par visas saražotās produkcijas realizēšanu šajā valstī. Plānots, ka 2015.gadā varētu tik saražoti aptuveni 20 jaunā tipa produkti, savukārt, 2016.gadā, ņemot vērā plānoto pieprasījumu, apjoms varētu augt jau līdz aptuveni 140 produktiem gadā.

Skandināvijas tirgus apgūšana sākta jau no 2009.gada. Uzņēmums regulāri piedalās lielākajās nozares izstādēs Skandināvijā kā „Alihankinta” Tamperē ( Somija), vai „ELIMA” Jenšepingā (Zviedrijā), Offsore Days, Stavangera ( Norvēģija), kas pateicoties Latvijas Investīcijas un Attīstības aģentūras sniegtajam atbalstam uzņēmuma ļauj samazināt izmaksas un veiksmīgāk atrast sadarbības partnerus.

AS Energofirma „JAUDA” ir viens no lielākajiem elektroiekārtu ražotājiem Baltijā, ar vairāk kā 50 gadu pieredzi nozarē. Pašalaik uzņēmumā nodarbināti vairāk kā 240 darbinieku. Apgrozījums 2012.g sastādīja 2 7300 000 EUR.

Uzņēmums eksportē savu produkciju uz vairāk kā 12 valstīm, ta.sk. Baltkrievija, Krievija, Somija, Igaunija, Lietuva, Zviedrija, Norvēģija, Kazahstāna.

 

« Atpakaļ

Lasīt nākamo