AS Energofirma "JAUDA" pārstāvja viedoklis laikrakstā "Diena" (01.02.2016.)