"Vairāk patriotisma" AS Energofirma "JAUDA" valdes priekšsēdētājs Jānis ŠIMINS