Uzņēmums

 

Apraksts

A/S Energofirma "JAUDA" savu darbību uzsāka 1961. gadā un šobrīd tas ir viens no lielākajiem elektromateriālu un iekārtu ražotājiem Baltijā. Jau no pašiem pirmsākumiem JAUDA ir ražojusi metāla konstrukcijas un izstrādājumus, kompaktās transformatoru apakšstacijas, zemsprieguma un vidējā sprieguma iekārtas. Uzņēmumam veiksmīgi attīstoties, 90-to gadu vidū tika izveidots elektromateriālu vairumtirdzniecības tīkls ar centrālo biroju Rīgā.

Mūsu uzņēmuma saimnieciskās darbības un nepārtrauktas konkurētspējas nodrošināšanas pamatā gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū ir mūsu produkcijas patērētāju vēlmju apmierināšana.

A/S EF "JAUDA" piedāvātie produkti tiek izgatavoti un marķēti ar CE zīmi, ievērojot LR reglamentējošās prasības un Eiropas Savienības saistošos standartus.