2016 gada modeļa sadalnes

 
 

Jaunās sadalnes izgatavotas atbilstoši AS „Sadales tīkls” jaunajām tehniskajām prasībām.

Datu lapās ir norādītas sadaļņu bāzes komplektācijas. Nepieciešamo komplektāciju jānorāda atbilstoši sadaļņu tipu atšifrējumiem.

IUS, KKM, KKM+USM, BTAS un BTAS+UBTAS sēriju sadaļņu korpusi izgatavoti no 2 mm bieza cinkota tērauda lokšņu materiāla. Lokšņu cinka pārklājuma biezums 600g/m2, kas atbilst korozijas noturībai apkārtējās vides apstākļu klasifikācijas klasei C4 (LVS EN ISO 12944-2:2012). Korpusi ir bez polimēru pārklājuma (pulverkrāsas).

IUSR un DS sērijas sadaļņu korpusi izgatavoti no 1,5 un 2 mm bieza cinkota tērauda lokšņu materiāla. Lokšņu cinka pārklājuma biezums 450g/m2. Korpusu detaļas tiek pārklātas ar UV starojuma noturīgu polimēru pārklājumu ar pulvertehnoloģijas metodi, kas atbilst korozijas noturībai apkārtējās vides apstākļu klasifikācijas klasei C4 (LVS EN ISO 12944-2:2012). Pārklājuma krāsas tonis RAL7032.

Visu jauno sadaļņu pamatnes izgatavotas no 2,5 mm bieza tērauda, kas pēc tam tiek karsti cinkotas.

Jauno un veco sadaļņu aksesuāri nav savstarpēji apmaināmi, tāpat kā AS Energofirma „JAUDA” jaunās sadalnes un to aksesuāri nav saderīgi ar citu ražotāju sadalnēm un aksesuāriem.