Vidsprieguma plastmasas kabeļu gala adapteri pievienošanai elegāzes slēgiekārtām