KTAm-3234-2x630/10(20)/0,42

 

Korpusa tips: metāla
Apkalpošana: ārējā
Unom : 12 kV vai 24 kV

V/S sadalne:
Divas vidsprieguma slēgiekārtas ar SF6 pildītā konteinerā ievietotiem komutācijas un aizsardzības aparātiem. Līdz 3 kabeļu pievienojumiem un ar vienu transformatora pievienojumu. Transformatora aizsardzība ar drošinātājiem.

Transformatora kamera:
Hermētiskais eļļas transformators Smax – 630 kVA, 10(20)/0,42 kV, maksimālais transformatora gabarītizmērs – 2800x1450x0 mm.

Z/S sadalne:

Ievads Drošinātājslēdzis In – 1250A ar NH-4a gabarīta drošinātāju ieliktņiem
Sekcionēšana

Drošinātājslēdzis In – 1250A ar NH-4a gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Alternatīva:

Slodzs slēdzis In – 1250 A

Slodzes slēdzis I¬nom¬ – 1250 A
Fīderi

Drošinātājslēdži In – 400A ar NH-2 gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Alternatīva:

Drošinātājslēdzis In – 160A ar NH-00 gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Drošinātājslēdzis In – 630A ar NH-30 gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Papildu iespējas

  • Zemsprieguma nodalījumu iespējams izgatavot ar starpsienu un dalītām durvīm;
  • Attālināta elektroenerģijas skaitītāju un mēraparātu nolasīšana;
  • Signalizācija (dūmu detektors, durvju atvēršanas signalizācija);
  • Cits korpusa krāsas tonis un faktūra.

hhhh