KTAb-2029-630/10(20)/0,42

 

Korpusa tips: betona 
Apkalpošana: ārējā 
Unom : 12 kV vai 24 kV  

V/S sadalne:
Vidsprieguma slēgiekārta ar SF6 pildītā konteinerā ievietotiem komutācijas un aizsardzības aparātiem. Līdz 3 kabeļu pievienojumiem un ar vienu transformatora pievienojumu. Transformatora aizsardzība ar drošinātājiem.

Transformatora kamera:
Hermētiskais eļļas transformators Smax – 630 kVA, 10(20)/0,42 kV, maksimālais transformatora gabarītizmērs – 1600x1080x1960 mm.

Z/S sadalne:

Ievads Drošinātājslēdzis In – 1250A ar NH-4a gabarīta drošinātāju ieliktņiem.
Fīderi

Drošinātājslēdzis In – 400A ar NH-2 gabarīta drošinātāju ieliktņiem.

Alternatīva:

Drošinātājslēdzis In – 160A ar NH-00 gabarīta drošinātāju ieliktņiem.

Drošinātājslēdzis In – 630A ar NH-3 gabarīta drošinātāju ieliktņiem.