KTAb-2336-1000/10(20)/0,42

 

Korpusa tips:betona
Apkalpošana:ārējā
Unom : 12 kV vai 24 kV

V/S sadalne:
Vidsprieguma slēgiekārta ar SF6 pildītā konteinerā ievietotiem komutācijas un aizsardzības aparātiem. Līdz 4 kabeļu pievienojumiem un ar vienu transformatora pievienojumu. Transformatora aizsardzība ar jaudas slēdzi.

Transformatora kamera:
Hermētiskais eļļas transformators Smax – 630 kVA, 10(20)/0,42 kV, maksimālais transformatora gabarītizmērs – 2100x1720x2300 mm.

Z/S sadalne:

Ievads: Aizsargslēdzis In – 1600A ar elektronisko atkabni
Fīderi

Drošinātājslēdzis In – 400A ar NH-2 gabarīta drošinātāju ieliktņiem

Alternatīva:

Drošinātājslēdzis In – 160A ar NH-00 gabarīta drošinātāju ieliktņiem.

Drošinātājslēdzis In – 630A ar NH-3 gabarīta drošinātāju ieliktņiem.

Slodzes slēdzis Inom– 1600 A.