Elektromobiļi

 

Elektromobiļi

 

AS Energofirma „JAUDA” parakstījusi līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un SIA «Vides investīciju fonds» par 2 jaunu elektromobiļu iegādi uzņēmuma personāla mobilitātes nodrošināšanai.

   Jaunos transporta līdzekļus plānots iepirkt 2014. gada rudenī ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu projekta « Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus » Nr.KPFI-16/97 ietvaros.

     Projekta īstenošana veicinās SEG emisiju samazināšanu, kas ir nozīmīgi tādai blīvi apdzīvotai vietai kā Rīga. Projektu plānots īstenot līdz 2014. gada 31. decembrim.