Energofirmas "JAUDA" finanšu direktors Valters Sičevs:" Ienākuma nodokļa pārmaiņas ir vērtējamas pozitīvi".Viedoklis laikrakstā ''Dienas Bizness" (03.05.2017)